Bonnarp 2016

Bilder från mitt första Vernissage den 15-23 oktober 2016